Cló na bhFiann

An Liosta
Faclair Gàilig na h-Albainn

Le Al Mac an t-Sealgair

     

Bithidh Faclair Gàilig na h-Albainn an-seo a chairdean, agus bithidh ead gu math ‘s gu gasta le tìodhlac na Nodlaig am bhliadhain seo gun teagamh. Sgríobh e sin le Al Mac an t-Sealgair agus ‘s muinteoir Gàilig as Albainn Tuath e fhé.

https://www.lulu.com/shop/al-mac-an-t-sealgair/an-liosta/paperback/product-e29mq5.html?fbclid=IwAR3ysJUcPadI7t7KCHYUoJnBLKf2Y9FlhjGfb9S-w_6w3jpTT8C2VLkiVPM&page=1&pageSize=4Foclóir Sean Cheiltis

Faclair Sean Ceiltis

‘S Foclóir Sean Cheiltis annseo ‘gus ‘s sin an ciad leabhar na sean focail na Ceiltigh. Sgríobh sé sin le Uinseann (Vincent) F. Pintado, ‘gus chuir é ‘n leabhar seo le chéile le linn dá sgór ‘s a deich bliadhain (30). Tha sin an ciad am nuair a chuir ead – na facail Sean Cheiltis – le chéile ‘stigh sa leabhar amháin mór. Tha cairt Eadar Gáilig air cúl an leabhar seo fosta ‘gus tha gach aon dual-chainnt nan Gaedheal ann agus bith daoibh do fheiceáil gach aon dual-chainnt na teangaidh na Gaedheal in aice le chéile le h-aghaidh an ciad am fosta. ‘S teangaidh amháin Gaeilig na h-Albainn, na h-Éireann, na n-Gailíse ‘gus air Mannainn fosta. Tha rudaí diofrach trasna na Gaedhealtachd leis dual-chainnt diofrach, ceanntair diofrach agus blas diofrach fosta gan amhras, ach is teangaidh amháin le chéile sa deireadh an latha.

Newly published Old Celtic dictionary is a first of its kind | Gript