Gàilig Leòdhais

Marbhrann Do Dhithis Chloinne

Marbhrann Do Dhithis Chloinne

(I) Nam biodh teanga bhàird agam; Chum dàin a chur air loinn, Dh’innsinn do mo chàirdean, Mar a rinn am bàs mo chlaoidh. ‘S ann an mìos na Màirt, Dhealaich
Leumh Air Aghaidh »
Na Fir-Tàilisg

Na Fir-Tàilisg

Na Fir-Tàilisg: Bha sinn sàmhach fon an tom, Gus na lorg bò na h-adhairc sinn; Tha sinn a-nis fada thall, Nar call aig Eilean Leòdhais, ‘S gur call do Eilean
Leumh Air Aghaidh »
A Phiseag a Ceòs

A Phiseag a Ceòs

(I) Chan aithnichinn idir a Phiseag a Ceòs; Gus an t-seachdain a chaidh s mi ag òl san taigh òsta, Nuair a thàinig e bhruidhinn s a dh’fhaighnich e dhomhsa,
Leumh Air Aghaidh »