Alasdair Mac Colla

Cath Chnoic na n-Os

Cath Chnoic na n-Os

Do Fearadh an 13mhadh Lá De Mhí na Samhna, 1647. “Do gheobhair cloidheamh Alastruim do threascair na treóin I gCnoc na n-Os, mar ar throid an leomhan.” – Eoghan Ruadh
Leumh Air Aghaidh »
Cath Cnocán Dos (13adh Samhain 1647)

Cath Cnocán Dos (13adh Samhain 1647)

Blàr Chnocán DosCath Chnoc na n-OsCath Chnoc nan OsBlàr Chnoc nan Os Bhí Cath Chnocán Dos ar an 13adh Samhain 1647, agus bhí sin san Thuadh Mumhain. Bhí ’n chath
Leumh Air Aghaidh »
Murt Dhùn Omhain (3mh Òg-mhìos 1646)

Murt Dhùn Omhain (3mh Òg-mhìos 1646)

Ár Dhùn Omhain Rinn Clann Caimbeul am murt garbh-uabhasach air Clann Laomainn air 3mh Òg-mhìos 1646, agus bha sin air Comhghall san Arra Gháidheal. Rinn ead sin air Clann Laomainn
Leumh Air Aghaidh »
Cath Dail Filiop (13mh Sultain 1645)

Cath Dail Filiop (13mh Sultain 1645)

Cath Filiopfach Ás déidh an caithream an-mhor aig Cath Cill Saidhe (15mh Lùnastal 1645), thug Iain Gruimeach na Montròs obair ’s onóir air na Gaill, agus chaidh e ’n aghaidh
Leumh Air Aghaidh »
Cath Cill Saidhe (15mh Lùnastal 1645)

Cath Cill Saidhe (15mh Lùnastal 1645)

Bha cath an-fola mhor san Albainn a’ Deas eadar Arm nan Gaedheal agas arm nan Gall a-rithist. Bh’ eadar 5,000 gu 7,000 saighdear nan Gaedheal ann agas bha siad faoi
Leumh Air Aghaidh »
Cath nan Àfard (2mh Iuchar 1645)

Cath nan Àfard (2mh Iuchar 1645)

Bha cath mór fola n-eadar nan Gaedheil agas nan Gaill san Àfard i n-Obar Dheathain air an mhìos Iuchar agas bha sin cath fola ‘s garg ann cuideachd. Bh’ Arm
Leumh Air Aghaidh »
Cath Allt Éireann (9mh Céitean 1645)

Cath Allt Éireann (9mh Céitean 1645)

Blàr Allt Éireann Air 9mh Céitean 1645, bhuaidh na Gaedheil caithream dochreidsinn an-mhor an aghaidh air nan Gaill air Allt Éireann air Inbhir Narann. Rinn Arm nan Gaedheal campa ’nn
Leumh Air Aghaidh »
Blàr Inbhir Lochaidh (2mh Gearran 1645)

Blàr Inbhir Lochaidh (2mh Gearran 1645)

Blàr Inbher LochaidhCath Inbhir Lochaidh Chruinnich Mac Cailean Mór sluagh mór nuadh aige eadar Loch Linnhe ’s Loch Eil le taobh le Baile Màiri ‘gus bh’ ead air an bhun
Leumh Air Aghaidh »
Fear Thollaidh nan Tighean

Fear Thollaidh nan Tighean

13mh Dùbhlachd 1644 gu 25mh Faoilleach 1645 As déidh bhuaidh ead dhá caithream an-mhor an aghaidh nan Gaill, dh’iarr Arm nan Gaedheal do’n mháirseáil a-staigh gu h-Arra Gháidheal mar dh’iarr
Leumh Air Aghaidh »
Image