Gàilig Beinn na Faoghla

An Tè ag ithe Teangannan nam Mart

An Tè ag ithe Teangannan nam Mart

Bha siud ann ma-thà, baintighearna, agus bha i air òg-phòsadh. Agus bha i uamhasach fhèin mòralach dhith fhèin, agus ghabh i miannt air teanga mairt a ghabhail air a dinneir
Leumh Air Aghaidh »
Àirigh an t-Sluic

Àirigh an t-Sluic

Bha siud ann ma-thà Àirigh an t-Sluic agus bha…bha fear ann…ann…dè ’n t-ainm a th’ air, an t-àite ann a shin? Loch Sgiobard…bha e ann an Loch Sgiobard fear aig
Leumh Air Aghaidh »
Clann ’ic Cruimein agus Buaidh na Pìobaireachd

Clann ’ic Cruimein agus Buaidh na Pìobaireachd

Bha Clann ’icCruimein, fhios agad, bha iad cho ainmeil co-dhiù ’s bha an t-ainm aca air feadh an t-saoghail is pìobaireachd. Agus chan eil fhios agamsa dè ’n t-ainm air
Leumh Air Aghaidh »