Amhráin na h-Afraige

Cogadh Afraga

Cogadh Afraga

(I) Ochoin hi ri gur e mi tha muladach, Nach robh mi thall anns a’ ghleann sna rugadh mi, Ged ’s creagach cruaidh e cha d’ fhuaireas urram dha, Tìr
Leumh Air Aghaidh »
Òran Iaspar

Òran Iaspar

(I) Ille dhuinn gur tu bu toigh leam, Co-dhuibh a theireadh cach e, Ille dhuinn a dh’fhàg Diluain, ‘S a dh’fhàg fo gruaim do mhàthair. (II) Siud far an robh
Leumh Air Aghaidh »
Bean Dubh a’ Caoidh a Fir a Chaidh a Mharbhadh leis a’ Phoileas

Bean Dubh a’ Caoidh a Fir a Chaidh a Mharbhadh leis a’ Phoileas

(I) Baba Incòsi Síceilele, Baba Incòsi Síceilele. Carson, a Dhè a tha sa chathair, Carson an-diugh a rinn Thu ’n latha? Baba Incòsi Síceilele, Baba Incòsi Síceilele. (II) Mo-nuar gum
Leumh Air Aghaidh »
Bean Dubh a’ Caoidh a Fir a Chaidh a Mharbhadh leis a’ Phoileas

Bean Dubh a’ Caoidh a Fir a Chaidh a Mharbhadh leis a’ Phoileas

(I) Baba Inkòsi Sikelele, Baba Inkòsi Sikelele. Carson, a Dhè a tha sa chathair, Carson an-diugh a rinn Thu ’n latha? Baba Inkòsi Sikelele, Baba Inkòsi Sikelele. (II) Mo-nuar gum
Leumh Air Aghaidh »
Beannacht ort, El Mahdi

Beannacht ort, El Mahdi

(I) Mo bheannacht, El Mahdi! Mo bheannacht ort aríst! Go dtuga Allah cabhair duit Ag cur do namhad síos! A shaoi! A shaoi! Tá agat guidhe Tréan-Gaedhealach (Fíor Gaedheal) an
Leumh Air Aghaidh »
El Mahdi

El Mahdi

(I) Mo bheannacht, El Mahdi! Mo bheannacht ort arís! Go dtuga Allah cabhair duit Ag cur do namhad síos! A shaoi! A shaoi! Tá agat guí Tréan-Éireannach an domhain; Go
Leumh Air Aghaidh »