Òrain Faichean Glas

Dàn air Aimearaca

Dàn air Aimearaca

(I) ’Nuair bha na h-uaislean air cinntinn cruaidh oirnn, Ann san Taobh Tuath ’s an robh sinn an Alb’, Dh’ éirich fuaim oirnn gu dhol thar chuaintibh, ’S do dh-Amearaga
Leumh Air Aghaidh »
Dàn air Aimearaga – Dàn mu’n Aimearaga

Dàn air Aimearaga – Dàn mu’n Aimearaga

(I) ’Nuair bha na h-uaislean air cinntinn cruaidh oirnn, Ann san Taobh Tuath ’s an robh sinn an Alb’, Dh’ éirich fuaim oirnn gu dhol thar chuaintibh, ’S do dh-Amearaga
Leumh Air Aghaidh »
Dàn air Amearaga

Dàn air Amearaga

(I) ’Nuair bha na h-uaislean air cinntinn cruaidh oirnn, Ann san Taobh Tuath ’s an robh sinn an Alb’, Dh’ éirich fuaim oirnn gu dhol thar chuaintibh, ’S do dh-Amearaga
Leumh Air Aghaidh »
Dàn air Aimearaga

Dàn air Aimearaga

(I) ’Nuair bha na h-uaislean air cinntinn cruaidh oirnn, Ann san Taobh Tuath ’s an robh sinn an Alb’, Dh’ eirich fuaim oirnn gu dhol thar chuaintibh, ’S do dh-Aimearaga
Leumh Air Aghaidh »