Dìochuimhn’ Sgìre Latharn

Àdhamh MacAoidh (1866-1945)

Àdhamh MacAoidh (1866-1945)

Tuathanach, Latharn aig an robh a leòr a Ghàilig aige.
Leumh Air Aghaidh »
Eathan Bhual Dubh Sùlan

Eathan Bhual Dubh Sùlan

Eathan Bhual Dubh Eathan Sùlan Bha Eathan Bhual Dubh Sùlan na dhlùth-charaid ‘s nàbaidh do shin-sin-seanair Àdhaimh, Seumas MacCongail, Smearail, Latharn, an dithis ac an sàs gu mór as Dionnasg
Leumh Air Aghaidh »
Seumas Mac Congail (1849 gu 1938)

Seumas Mac Congail (1849 gu 1938)

Bha Seumas Mac Congail ceannard nan Gáidheal sa Sgìre Latharn ré Cogamh an Fhearainn eadar bliadhnaichean 1882 no 1883 gu 1913 air aghaidh. Bha Seumas an-làidir an aghaidh na tighearnan
Leumh Air Aghaidh »
Co-oghaichean Àdhaimh as Latharn

Co-oghaichean Àdhaimh as Latharn

Deórdan Sùlan (1818-1899) – Annso san Mheadhan Ealasaid Shùlan (1820-1901) – Air do chlè Babaidh NicCainnich (1806-1898) – Air do dheas
Leumh Air Aghaidh »