Gàilig Ghleann Moireasdan

Na Nìgheagan as Bòidhche Cruth

Na Nìgheagan as Bòidhche Cruth

Bha am bàrd, mar a theireadh iad, ris Eairdsidh Tàillear. Bha e na thàillear ceart gu leòr. Bhiodh e a’ siubhal bho àite gu àite a’ dèanamh badan aodaich dhaibh
Leumh Air Aghaidh »
Òran an t-Saighdeir – Latha Dhomh ’s Mi Sràidearachd

Òran an t-Saighdeir – Latha Dhomh ’s Mi Sràidearachd

Sèisd: ’S hill ò, thug òroinn ò, Hì rì hò rò, mo fhèideadh, Hì rì hill ò, thug òroinn ò. (I) Latha dhomh ’s mi sràidearachd Àrd os cionn Dhùn
Leumh Air Aghaidh »
Latha Dhomh ’s Mi Sràidearachd

Latha Dhomh ’s Mi Sràidearachd

Sèisd: ’S hill ò, thug òroinn ò, Hì rì hò rò, mo fhèideadh, Hì rì hill ò, thug òroinn ò. (I) Latha dhomh ’s mi sràidearachd Àrd os cionn Dhùn
Leumh Air Aghaidh »