Bàrdachd Srath Spéidh

Dealan-Dè:

Cha till Dealan-Dè
Cha till Dealan-Dè
Cha till Dealan-Dè
Tha féidh air an loch.