Bàrdachd Srath Spéidh

Dealan-Dè

Dealan-Dè

 

 

Cha till Dealan-Dè
Cha till Dealan-Dè
Cha till Dealan-Dè
Tha féidh air an loch.

Òran mu Leanabh Òg

Òran mu Leanabh Òg

(I) Dhùisg mo mhàthair le gaoir, ’S thuirt i “M’ àilleagan gaoil, Ciod dh’fhairich thu? Chan fhaod thu falbh.” ’S rinn i mo ghreimeadh cho teann, ’S gun an dealachadh
Leumh Air Aghaidh »