Na Sídhe

Clann ’ic Cruimein agus Buaidh na Pìobaireachd

Clann ’ic Cruimein agus Buaidh na Pìobaireachd

Bha Clann ’icCruimein, fhios agad, bha iad cho ainmeil co-dhiù ’s bha an t-ainm aca air feadh an t-saoghail is pìobaireachd. Agus chan eil fhios agamsa dè ’n t-ainm air
Leumh Air Aghaidh »
Am Pìobaire ‘gus an Sìthiche (Gàilig Mòrar)

Am Pìobaire ‘gus an Sìthiche (Gàilig Mòrar)

Caluim Iain: Agus, a-niste, bha sibh a’ dol a dh’innse. Niste bha sibh ag ràdh gun robh fear seo ann latha ’s c’ ainm a bh’ air an duine fhèin?
Leumh Air Aghaidh »
A Phiseag a Ceòs

A Phiseag a Ceòs

(I) Chan aithnichinn idir a Phiseag a Ceòs; Gus an t-seachdain a chaidh s mi ag òl san taigh òsta, Nuair a thàinig e bhruidhinn s a dh’fhaighnich e dhomhsa,
Leumh Air Aghaidh »
Fear a chunntais na Sìdhchean (Gàilig Loch Abar)

Fear a chunntais na Sìdhchean (Gàilig Loch Abar)

Bha an sluagh anns an dùthaich seo air an cuideachadh gu math trichc leis na Sìdhchean. Tha àite anns an dùthaich seo ris an abair iad an Ràth, thall am
Leumh Air Aghaidh »
Tom nam Fead (Gàilig Loch Abar)

Tom nam Fead (Gàilig Loch Abar)

Tom nan Sìdhchean – an t-ainim cearst a tha air Tom nam Fead. Bha an dithist seo a’ falabh dhachaidh as a’ Ghearasdan. Bha pige h-uisge-bheatha aig gach fear dhiubh
Leumh Air Aghaidh »
Diluain, Dimàirt (Gàilig Muile)

Diluain, Dimàirt (Gàilig Muile)

O, bhell. Bha fear…faodaidh sibh ag gun robh fear ann aon uair… Bha fear ann aon uair air an dùthaich ann an gleann agus croit mhòr air a dhruim agus
Leumh Air Aghaidh »
An Coileach faoi Nodlaig

An Coileach faoi Nodlaig

Is é an nós atá go fóill coráiteacha tríd an tír nó dá n-glaodhadh an coileach cúpla seachtmhain roimh an Nodlaig san oidhche, go rachadh bean an tighe amach agus
Leumh Air Aghaidh »
Pisreoga a Bhaineas leis an Nodlaig agus le Lá Chinn Bhliadhna

Pisreoga a Bhaineas leis an Nodlaig agus le Lá Chinn Bhliadhna

1. ‘S comhartha ádha don teach más fear dubh an chéad duine a thagann isteach ar cuairt Lá Cinn Bhliadhna. Is ceart deoch a thabhairt don duine sin.2. Ní ceart
Leumh Air Aghaidh »
Pisreóga Lá Nodlag Beag

Pisreóga Lá Nodlag Beag

Ní caithtear amac aon salacas nó an luaith Lá Nodlag Beag ar fhaitchios go gcaithtear amac an t-ádh.An rud bheadh tú ag deanamh agus an caoi a bheadh ort Lá
Leumh Air Aghaidh »