Gàilig ThrondarnaisFear a’ Chòta Ruaidh

(I) Fear a’ chòta ruaidh Dh’fhàg e Ruairidh tinn. Fear a’ chòta ruaidh Dh’fhàg e Ruairidh tinn. Fear a’ chòta ruaidh Dh’fhàg e Ruairidh tinn. (II) Dh’fhàg e mi fo...

Leumh Air Aghaidh »