Gàilig Asainte

Bodachan a’ Phinnt Leann’

Bodachan a’ Phinnt Leann’

(I) Bodachan a’ phinnt leann’, a’ phinnt a’ leann’, Bodachan a’ phinnt leann’, Bidh es’ ris an daorach. (II) Cailleach bheag nan siolagan, nan siolagan, nan siolagan, Cailleach bheag nan
Leumh Air Aghaidh »