Seannchas Crìosdaidh Caraliana Tuath

Donnchadh Mac an t-Saoir

Bha ministear Gàidhealach an-mhath e fhé. Agus bha Fíor Gàidheal e fhé cuideachd. Dh’obair e le h-Eaglais eadar 1828 gu 1831. Thánaig tinneas stùrdaidh aige air ’s shiubhail e bàs...

Leumh Air Aghaidh »