Gàilig Ìle

Banais Mòir Chamshroin

(I) Nuair a bha thu nad bhlaster aig MacGilleMhaoil, Mun tàinig thu thairis a ghearradh nan craobh; Gur iomadach caileag dhan tug thu do ghaol, Ged a tha an sàs...

Leumh Air Aghaidh »