Òrain Thìr nam Buachaille

Òran nan Dròbhairean

Òran nan Dròbhairean

Nach cianail tha mi fhìn ’s mo Dhòmhnallan An Gleann Smeòil mas geamhradh e, Gun neacha beò bhith tighinn nar còir Mus dig Mac Còrn a shealltainn oirnn; A Rìgh,
Leumh Air Aghaidh »