Cogamh nan Saorsa

Iain a’ Sgalpach

Iain a’ Sgalpach

Bha saighdear air taobh nan Gaill a Iain Caimbeul no Iain a’ Sgalpach mar rugadh ‘s togadh e air Sgalpaigh no Sgalpaigh na Hearadh. Chaidh Iain Caimbeul thairs nan tonn
Leumh Air Aghaidh »
Aimsear an Dheidh Cath Droichead Bhristeadh (Màrt 1776 gu Sultain 1777)

Aimsear an Dheidh Cath Droichead Bhristeadh (Màrt 1776 gu Sultain 1777)

Nuair a bhuaidh na Fíor Gàidheil an Cath Droichead Bhristeadh air an 27mh Gearran 1776, ghabhail ead cuid mhor nan Sluagh Dhà Dòmhnallach gun trod ‘s gun sabaid ‘s gun
Leumh Air Aghaidh »
Òglaich na h-Albainn

Òglaich na h-Albainn

Òglaich Albannaich (1778 gu 1780) As dheidh a fhuair ead bhristeamh sa Chath Drochaid Bhristeadh, chaidh nan àireamh beag nan Gàidheil Eileanan air taobh Sasuinn chun dachaidh aca gun mhall.
Leumh Air Aghaidh »
Cath Dhroichead Bhristeadh

Cath Dhroichead Bhristeadh

Cath Dhroichead Bhriste (27mh Gearran 1776) Nuair ‘a fhuair Sluagh Dà Dòmhnallach gu ceanntar Droichead Uí Mhórdha, Caraliana Thuadh mu 25mh no 26mh Gearran, bha mu’n eadar ochd chiad (800)
Leumh Air Aghaidh »
Ar A-mach na Dòmhnallaich

Ar A-mach na Dòmhnallaich

Ar A-mach Féill Bhrìghde (1mh Gearran gu 27mh Gearran 1776) Dh’éirich Dòmhnall Dòmhnallaich bratach ar a-mach an aghaidh riaghaltas Caraliana Tuadh i mBaile Bò sa Ghleann Gáidheal air Féill Bhrìghde
Leumh Air Aghaidh »
Blàr Taigh Bhahab

Blàr Taigh Bhahab

Blàr Taigh nam Bhahab (21mh Sultain 1780) Rinn Sluagh Aimearaga ‘n ionnsaidh caithream mór an aghaidh nan saighdearan dhearga san àite Taigh nam Bhahab, Caraliana Tuath. Agus dheun ead sin
Leumh Air Aghaidh »
Murt air Blàr nam Beaufort  (29mh Céitean 1780)

Murt air Blàr nam Beaufort (29mh Céitean 1780)

Rinn na Goill ionnsaidh ‘s murt ro-gharbh air sluagh beag Aimearaga ri thaobh an crìochan eadar Caraliana Tuath agus Caraliana Deas, ach bha ‘m murt fuilteach a-staigh san Cúige Caraliana
Leumh Air Aghaidh »