Gáedhelig Gall-Gháidhealaibh

Òran Bagraidh

Òran Bagraidh

(I) Aobh cumar an eas dom, Aobh bealach nan slògh, Aobh bruthaichean Beinn Beithich, Aobh an gleann sa robh tu òg. Trom dom maduinn aon-là, Trom dom maduinn a’ chro,
Leumh Air Aghaidh »