Bliana Teàrlaich

Latha Ciad Cath (9mh Iuchar 1745)

Latha Ciad Cath (9mh Iuchar 1745)

Bha ciad cath ré Bliana Teàrlaich (1745 gu 1746) a-muigh air an Fharraige Mhóir, agus bha sin sabaid le na Gáidheil an aghaidh nan Goill ann. Bha Teàrlach Ruadh air
Leumh Air Aghaidh »
Teàrlach Ruadh air Éirisgeidh (23mh Iuchar 1745)

Teàrlach Ruadh air Éirisgeidh (23mh Iuchar 1745)

As dheidh an chiad cath air am Fharraige Mhór, chaidh Teàrlach agus na daoin' uasal eile (seachd daoine leis) air aghaidh gu nan Eileanan do thoiseach cogadh mór nuadh an
Leumh Air Aghaidh »
Blàr Shliabh a’ Chlamhain (21mh Sultain 1745)

Blàr Shliabh a’ Chlamhain (21mh Sultain 1745)

Fhuair Arm nan Gaedheal caithream an-mhor taobh a-muigh Dùn Éideann air an 21mh Sultain 1745, agas bhuaidh ead sin dhà latha ’n déidh nuair ghabhaidh ead baile mòr Dùn Éideann
Leumh Air Aghaidh »