Gàilig Diùra

Cèilidhean ann an Diùra

Cèilidhean ann an Diùra

Caluim Iain: Agus nuair a bha sibhse nar balach bha e na chleachadh an seo ann Diùra a bhiodh a’ tighinn gu cèilidh air an oidhche? Gilleasbug MacEachairne: Bha, bha.
Leumh Air Aghaidh »