Gàilig Baile Chaolais

Mì-cheartas air Seumas a’ Ghlinne

Mì-cheartas air Seumas a’ Ghlinne

Caluim Iain: Chuala sibhse, nach e, an duine a mharbh e? Iain Alasdair: Ò, bha e ag ràidhinn daonnan ann am Baile a’ Chaolais am measg nan daoine. ’S e
Leumh Air Aghaidh »
Mar a Shàbhail Saighdear Pàisde aig Murt Ghleann Comhann (Gàilig Baile Chaolais)

Mar a Shàbhail Saighdear Pàisde aig Murt Ghleann Comhann (Gàilig Baile Chaolais)

Caluim Mac Gilleathain: Bha sibh ag ràdh gun cuala sibh an naidheachd mu dheidhinn leanabh a bha… Iain Alasdair Stiùbhart mac Uilleim: Chualaidh. Bha naidheachd eile a dh’innis am boireannach
Leumh Air Aghaidh »
Rob Ruadh a’ Fàs Sean

Rob Ruadh a’ Fàs Sean

Calum Mac Gilleathain: Chuala sibh an naidheachd, bha sibh ag ràdh. Iain Alasdair Stiùbhart mac Uilleim: Chuala mi ’n naidheachd sin. Bha e air a ’g ràidhinn gun robh aon
Leumh Air Aghaidh »
Cladh an Eilean Mhunga

Cladh an Eilean Mhunga

Iain Alasdair Stiùbhart mac Uilleim: Bha iad ag ràidhinn solast Challaird, bha e daonnan air fhaicinn mar a bha mi ag ràidhinn. Bhiodh iad air fhaicinn air taobh Taigh Phuirt
Leumh Air Aghaidh »
Solast Challaird

Solast Challaird

Iain Alasdair Stiùbhart mac Uilleim: ’S ann aig Callaird a bha e. Callum Mac Gilleathain: Seadh dìreach. ’S bha naidheachdan cumanta mu dheidhinn Callaird, tha mi a’ smaointinn. Bha. Bha
Leumh Air Aghaidh »
Gleann Bhaile Chaoil

Gleann Bhaile Chaoil

Séisd: O nach robh mi thall sa’ ghleann a’ fuireach, O nach robh mi thall an gleann Bhaile Chaoil, Nan robh mise thall sa’ ghleann a’ fuireach Chan fhàgainn e
Leumh Air Aghaidh »