Gàilig Loch Abar

Mo Shinnsearan

Caluim Iain: Faodaidh sibh a’ tòiseachadh ur seanair. Iain Beag: Mo sheanair? Caluim Iain: Athair bhur n-athair. Iain Beag: No mo shinn-seanair. Caluim Iain: Ur seanair bhur sinn-seanair. Iain Beag:...

Leumh Air Aghaidh »