B’ fheàrr Leam fhìn gum Beireadh an Tè ’ile – Geala-bhodaich sa Bheinn Duibh

(I)
B’ fheàrr leam fhìn gum beireadh an tè ’ile
A-màireach dhe na h-eireagan,
B’ fheàrr leam fhìn gum beireadh an tè ’eile
Tè dhe na h-eireagan bàna.

B’ fheàrr leam fhìn gum beireadh an tè ’ile
A-màireach dhe na h-eireagan,
B’ fheàrr leam fhìn gum beireadh an tè ’eile
Tè dhe na h-eireagan bàna.

(II)
Gheibheadh tu fhèin, a ghaoil, an t-ugh,
Gheibheadh tu fhèin, a ghràidh, an t-ugh,
Gheibheadh tu fhèin, a ghaoil, an t-ugh,
Gur brith gu dè a gheibheadh do mhàthair.

Gheibheadh tu fhèin, a ghaoil, an t-ugh,
Gheibheadh tu fhèin, a ghràidh, an t-ugh,
Gheibheadh tu fhèin, a ghaoil, an t-ugh,
Gur brith gu dè a gheibheadh do mhàthair.

(III)
Geala-bhodaich as a’ bheinn duibh,
Geala-bhodaich as a’ bheinn,
Geala-bhodaich as a’ bheinn duibh,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn.

Geala-bhodaich as a’ bheinn duibh,
Geala-bhodaich as a’ bheinn,
Geala-bhodaich as a’ bheinn duibh,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn.

(IV)
Bodaich dhubh’, dhubh’, dhubh’,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn,
Bodaich dhubh’, dhubh’, dhubh’,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn.

Bodaich dhubh’, dhubh’, dhubh’,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn,
Bodaich dhubh’, dhubh’, dhubh’,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn.

(V)
Bodaich dhubh’, dhubh’, dhubh’,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn,
Geala-bhodaich air a’ chùlaibh,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn.

Bodaich dhubh’, dhubh’, dhubh’,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn,
Geala-bhodaich air a’ chùlaibh,
Bodaich dhubh’ as a’ bheinn.

Le Iain Ruadh MacLeòid (1907 gu 1979) agus Iain Pheadair ’ic Sheumais MacAonghuis (1907 gu 1991)

(Seo pìosa Port à Beul mu cearc ’s cearcan bàn agus dhubh, agus ’s Port à Beul gasta gun teagamh.)