Bodachan a’ Phinnt Leann’

(I)
Bodachan a’ phinnt leann’, a’ phinnt a’ leann’,
Bodachan a’ phinnt leann’,
Bidh es’ ris an daorach.

(II)
Cailleach bheag nan siolagan, nan siolagan, nan siolagan,
Cailleach bheag nan siolagan,
Bidh i ris an daorach.

(III)
Cailleachag nan caorach, nan caorach, nan caorach,
Cailleachag nan caorach,
Tha i ris an daoraich.

(IV)
Bodachan a’ phinnt leann’, a’ phinnt a’ leann’,
Bodachan a’ phinnt leann’,
Bidh es’ ris an daorach.

(V)
Cailleachag nan siolagan, nan siolagan, nan siolagan,
Cailleachag nan siolagan,
Bidh i ris an daorach.

(VI)
Bodachan a’ mhaoraich, a’ mhaoraich, a’ mhaoraich,
Bodachan a’ mhaoraich,
Tha e ris an daoraich.

(VII)
Cailleach bheag nan siollagan, nan siollagan, nan siollagan,
Cailleach bheag nan siollagan,
Tha i ris an daorach.

Le Ailidh Dall Stiùbhart no Ailidh Dall (1882 gu 1968)

(Rugadh ’s togadh Ailidh Dall san Ailbhinn, Asainte san Cataibh. Bha ceàrd-staoin na rathaid e fhéin, agus bha seannchadh an-mhath agus an-mhor e fhéin cuideachd gun teagamh.)