Bosga sa Craobh

Mu bliadhain 1914, tha cuimhn’ orm rinn dhaoine bosga mhath sa craobhan mar dh’iarraidh ead an siùcar na craobh leotha. Rinn ead am bosga ‘s rith an siùcar shìos an craobh a-staigh am bosga eile. Rinn ead sin – am bosga – leis sgian fada.

Le Lachuinn Mac Gille-Sheathanaich.