Ian Buidhe nan Corp

Tha sgeul inntinneach mu’n ian beag roimh’ a bithidh daoinne gu bàs no nuair ead chun an saoghal a tha ri teachd. Tha sin air Eilean Bharraigh. ‘S an ian seo dlùithe nan Uiseag (An t-Eun Bàs). Deunaidh an ian seo ‘n obair nam Bean Sìdhe (Bean Sìth) air Bharraigh le h-aghaidh àm fada ‘nis. Tha ball-buidh’ air am broilleach aige no aici, ‘gus bith e taobh a-muigh an taigh nan dhaoinne ‘gus chan eil e ‘s char thig e ‘staigh an taigh gun teagamh. Bith e taobh a-muigh aig leum ‘s aig léideag. Chualaidh mi ‘n sgeul as m’uncail àm fada o shoin thánaig Ian Buidhe nan Corp taobh a-muigh cúpla taigh (taighean) air an t-eilean agus nuair a chaidh am fir ead a-muigh air an fharraige chaidh am bàta shìos agus fhuair gach aon duine ‘nn bàs.