‘Illean Bithibh Sunndach – A’ Chill

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

(I)
Thoisich Seumas Ó Riaghain,
‘S rinn e craicean do mhogaisean,
Gun chairt e dhiubh na h-aobrainn
‘S cha robh iad craobhaidh fhathast air.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

(II)
Fhuair mi craiceann caorach
‘S dùil rium caol a ghearradh às,
Thilg mi ’n dara taobh e
Ach fhuair mi laoicionn gamhnach.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

(III)
Thèid mi sìos don aifhrionn
An coibhneas nan caileagan,
Cha ghabh iad facal ùrnuigh
Ach sùil air mo mhogaisean.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

Tha fonn, fonn, fonn air,
Tha fonn air na mogaisean,
Tha fonn gun bhith trom,
Hog i ó air na mogaisean.

Le Murchadh Mac Artúir.

(Sgríobh Murchadh Mac Artúir seórsa na h-òran seo eile ’s dheidh a sgríobh e ciad òran. Dh’fhág do chlann leis a-muigh as Eilean Canna do’n éalaich a-muigh as riaghaltas Sasuinn, a-muigh as na tighearnan talamh agus a-muigh as nan Fuadaichean cuideachd gun teagamh. Fhuair ead cairdean an-mhor leis na Daoine Dhúthchais na h-àite cuideachd. Thánaig ead gu Gleann Codruaidh air Talamh na Éisg sa bhliadhain 1820).