Míle Sé Chéud Dhá Fhithchead agus Bliadhain Aoís (1641)

An tan do tosuigheadh ,7 do dionignamh le droing dúaislibh
Eírend an cogadh millteach mibheartach mallaithi ler chaill Goill agus
Gaoidhil Eireand a séan Et a sonus a rath ,7 a rathamhnus
Et a reimheas a fforba, a ffearuind Et a ffineochus a m
bailte bunaidh a mbuair ,7 a mbó tháinte a nágh ,7 a n-onóir
, 7 a n-oireochus et gurob ann sa cogadh sin do thuit anuaisle et an árdmhaithe Et ar gcríochnughadh an chogaidh a gciond
dhá bliadhan deúg do h-iondarbadh gach air mhair da n-uáislibh
don Sbáinn et cco ccríochaibh imchíana oile. Do Thairgfinn
féin an cogadh sin do chur a n-eagar ,7 a n-órdughadh muna beadh neach ag Eíreannachaibh atá a chlú no a caithréim, gidheadh do dheána
nóta Et coimhne air an mhéid dá ruibh ,7 do mhadhmuibh
oirrdeirce ro tugadh ann ma gheibim a bfios go h-iomlán
ó thús Tugi
d tosach dá dtugadh do mhadhmuibh ,7 dáruibh san
Midhe.

An Dara Bliadhain:

Maidm Baile Shoilían tugadh ar Sagsannachuibh le Pilip Mac
Aodha Uí Raghallaigh ,7 la feruibh Breifne an ced bliadhain don
cogaidh.
Briseadh Thulaigh Áluinn air Eireannachuibh sa bliadhain chéadhna.
Ár na Gaoidheal air arbh alias Mulach Masden air Eírennachuibh
Ár air gnach air Eírennachuibh
Ár ge moir n-dealbha air Eíreannachuibh
Ár ge Molinn air Eirennachuibh
Briseadh Chlún na n-Gall air Eirennachuibh
Briseadh Pháirce in Bloinnsi air Shagsannachuibh
Maidm ,7 ár Atha Clíath air Eírennachuibh
Ár Locha Garmann air Eírennachuibh
Briseadh Locha Garmann uáir eile air Eirennachuibh.

Mádhma Et Troda Chuigidh Mumhan Sunda:

Briseadh ag Mainistir Fhérmuigh air Shagsanachuibh.
Briseadh Lios Cearbhuill air Eireannachuibh.
Briseadh 7 retha Bhaile an Aírd ar Eíreannachuibh.
Briseadh dhroichid Thighe Mo Luige air Eireannachuibh.
Toghuil Chaisil Mumhon le Barún Innsi í Chuinn, 7 lé
Sagsannachuibh anar marbhadh Sagairt agus Braithre
maille re h-iomad oile déireandachuibh
Briseadh air Sagsannachuibh ag Clúin Meala
Briseadh air Chnuic na n-Dos air chaindealaibh Eireand 7 Alban
Briseadh airc Alasdronn mac Colla Chiotaig mhic
Domhnuill aon-bhéol fer n-Eireand, 7 Alban an úair sin do
Briseadh air gach .7 ler dhuit iomad do Ghaedealuibh.

Madhma Et Troda Chuigidh Connocht Sunda:

Maidm Sléibhe n-t air Eíreannachuibh
Briseadh ag Ros Comáin air Eírennachuibh
Briseadh ag Ros Camáin air Sagsannaibh
Briseadh na Croisi Riabhaigh air Sagsannachuibh le Máolmorrdha
Briseadh Sligidh air Eíreannachaibh anar marbhadh Áird-Easpocc
agus móran oile do mhathuibh Connocht
Briseadh laim re Gaillimh air Sagsanachaibh
Briseadh Mhoighe Fionncha air Eírennachuibh
Briseadh Shleibhe Roisil air Eirenneachuibh.

Madhma Troda, Et Aír Cuigeadh Uladh andso:

Maidm Bhun Doroige air Ghalluibh, Alasdron mac Colla
Chiotaigh dob fhearr lamh and sin.
Maidm Lios na gCearbhach air Eireannachuibh
Maidm Ghlinne Cuind air Eirennachuibh Alasdronn mac
Colla Chiotaigh do bfhearr lámh and sin.
Ár adhbhal mhór a gCeinél Fhairtigh air fheruibh air mhnáibh
et air leanbuibh Eírenn.
Ár ann ar marbhadh a roibh dfhearuibh do mhnáibh et lean
bhuibh an Oilén Mheg Gáoth.
Ár ag Iúbhir Chionntrágha air Eirenn
achuibh et ann ar báitheadh morán dho fhear
-uibh do mhnáibh, 7 do leanbhuibh
Éirigh don orduigh ris sin do
Éirigh don abhadh do bhí sa bhliadhan
doirbhir a ngeall air chomh dhuibh bréige an baile ní fríth
fios oidhe aríamh.
Ár ar Slíabh gCuilinn air fearuibh air mhnáibh, 7 air leanb
uibh Eíreannachuibh. Maidm Clúin Éisi air Eogon ua Néill, 7 air Maithibh chúigeadh Uladh.

Maidhm na Binne Boirbe alias Droma Flithe air Ghalluibh, 7 Eogan Ó Néill agus
uáisle Uladh ro chuir an maidm sin an treas ár is
mó tugadh air an gcogadh sin an Eírinn.
Maidm Inis Sgeilleinn air Eirennachuibh.
Maidm Lios na Srían air Eirennachuibh, 7 ar Albanachuibh.
Briseadh Dhroma Lighean air Sagsanachuibh.

Maidhm na Súilighe alias Leitir gCeanuind:

air Eirennachuibh, áit sin inar cuiredh uáisle Uladh cco dithfine, 7 do rad Seilb Eíreand gan
imreasuin dfearuibh Sagsann.
Is olc liom gan fhios agum ca líon do thuit dEíreann
achuibh dAlbanachuibh Et do Sagsanachuibh ann gach
maidm ann gach briseadh, 7 an gach iomairc da dtugadh
agus sin. Et mEsuim gur biothmhairg don muidhm
agus sin Et ro thosuigheadh ar tús é do réir mar
Briseadh air Inis Ceileann air Aodh
Briseadh air na air Feilim Rúagh san cogadh.

Acc So na Daoíne Uáisle:

Is oirdirce do thuit san cogadh sin on cuigeadh Uladh.
Sior Feidlim Ruágh ua Neill, do cuireadh cum báis
an Áth Clíath.
Concabhar mhá Guidhir Tigearna Inis Ceileann do
cuireadh chum báis a Lunnduin.
Easbog Clochair do cuireadh chonn báis an Innis Ceileann.
Aodh mac Mathghamna do cuireadh com baís a Londoinn.
mac Briain mic Aodh Oíg, etc.
Conn mac Coinn mic Neill mhic Briain Fhagartaigh
Feidhlim mac Tuathail mhic Neill mic Briain Fhagartaigh
Art Óg O Neill mac Toirrdhealbhaigh mhic Énrí mhic Feidlime. Ridire
Toirrdhealbhach mac Briain Mhic Enrí oig ui Neill
Magnus mac Neill Ghairbh Í Dhomhnuill
Aodh buidhe mac Toirrdhealbhuigh mhic Cabhar í Dhomhnuill
an Dá Ó Chathan.
Sémus Mac Goffraidh Í Chathan fear lán diocht,
dféile, 7 deineach
Mac Sémuis Mhic Goffraigh
Magnus Ruagh Ó Cathán
Rugraidh Mhág Uidhir
Aodh Mhág Briain Mhic Briain
Aodh Mhág Giolla Pádruicc Dubh Mhic Sémuis.
Aodh Mhág Mhathghamna Mic Airt Oíg
Art Mac Rúgraidh Mhic Giolla Phadruig
Pádraicc Mac Eóguin Mic Rúgraidh
Aodh Óg Mac Colla Mac Eímhir Mhic Briáin
Padruicc Mac // Briáin Mhic // Éimhir

Acc So na Daoíne is Oirrdirca do thuit o Bhreifne Í Raghallaigh:

Eoghan Mac Seághain Mic Philip
Aodh Ruagh Mac Pilip Mic Aódha
Maolmorrda Mac Pilib Mhic Maolmorrdha
Maolmordha Mac Cathaoír Mic Seaghan.
Maol Morrdha Mac Seagháin Séadhach na gClochuacdar
Toirrdhealbhach Mac Cathaoir Mhic Eoghuin
Sémus Mac Tomáis Mic Semhuis Bhuidhe
Séan Óg O Raghallaigh. Semus Mac Conchabhuir
Cormac Mac Séaghan Mhic Aódha. Toirrdhealbhach Mhac Cathain
Mhic Aodha. Pilib Ó Gabann. Eogan Ó Gabhann.
Toirdhealbhach Óg Ó Boíghil Mac Toirrdhealbhaigh.
Sgéul Gaedhealaibh o eírigh na Gaoidhil amach sa 1641. Leu. Col. Do marbhadh re cogaidh so.

Le Conchubhar Úa Luinín.