Sean Facail Pheart an Ear

Os ceann gach ni chaidh àrach,
Bidh seirc, is iochd is gradh ann.‘Carach’ ‘s ‘tionnda’
Sìor ionndraichinn na bheil (bh)uam.

‘Carach’ ‘s ‘tionnda’
Sìor ionndraichinn na bheil bhuam.

‘Carach’ ‘s ‘tionnda’
Sìor ionndraichinn na bheil uam.Thig an Gearran geàrr,
Ni faram nach fheàrr.