Seanán Inis Cathaigh

A Sheanáin, a bheangáin bhéilghlic,
An t-Othar Uasal a luadh gach éinne ort,
Faigh dúinne foighne go dearcach
A chloífidh cathú is fadchuma péine.
Agus guímis, le Seanán soghrách maorga,
An t-Athair, an Mac is a Naomhsprid,
Go raibh síocháin i gcrích Fáil is faoiseamh
Agus leas na tíre i gcroí gach éinne.