Aig sábháil Cailean

Bha bhreagh leis – Cailean Mac Loingsich an deoch agus an toigh tábhairne cuideachd. Bha’m Fhir an-fhearg mar sin. Chuir ’s dhíbeart e’muigh as an Eaglais trì, cóig, deich àm. Ach nuair a rinn ead sin, thánaig nam muinntear Gàidhealach ri chéile ‘gus thosaidh ead ágóidean móra san chosainnt na Cailean. Bha breagh leotha mór aca le Cailean gun teagamh. Sgríobh am Fhir sgeultan mì-cheart mu Cailean cuideachd, ach bhuaidh e ’n aghaidh ora gach aon àm. Bha fear an-mhath ’s bha cainnteoir an-mhath mór a’ Cailean Mac Loingsich.

Le Marta Nic Leòid.