Céilidh air Long Pandora (1804)

Bha bhreagh leotha Clann Griogair / na Griogaraich ‘g dàmhsa ‘gus tha cuimhneachan leam an oidhche roimhe ’n turas air Tairbeart, Ceann Tìre. Bha sin roimh an turais gu Dùthaich nan Craobh no h-Aimearaga. Thánaig sluagh / luchd mhath comhsnaidearan chun Tairbeart do’n abair slán leinn. Agus eadar na dàmhsaran bha sean-mhàthair nan Eiffidh Mhic Ghriogair (bean-chéile h-Alasdair Mac Griogair) agus bha i cois-mhath leis na ceòl píoban ’s nam píobairean, agus bha sean bhean i fhé cuideachd.