Déanamh Paidrichean sa Dachaigh

Nuair a dh’iarr m’athair paidrichean an-seo sa toigh, – agus – bha sin gach àm ’s gach latha. Chuaidh no dh’fhaigh mhaid shìos air an ghlùinean a-staigh seomra suite. Chuir e mhaid oirnn air an ghlùinean againn sa ciorcal mar char iarraidh e leinn ‘glùine gun ‘paidir. Bha mhaid ann a-staigh sa seomra ri chéile ‘paidir ann. Bha mhaid ’déanamh paidrichean le uaireantan fada ’nn ’déanamh paidrichean ’s ‘léamh am Pìoball Naomhtha. Ach thosaidh i ‘cunnta na rudan beag air an chathair-leapaidh mór. Bha fuath leom sin le h-aghaidh àm fhada, ‘ch bha sin gasta ’s mhath a-nis mà tha mi nas sine. Agus rinn m’athair paidrichean dochreidsinn nuair ri linn ann – gach aon àm.

Le Dòmhnall mac Dòmhnull Dòmhnullach.