Pleann a’ Paidir

Nuair a fhuair m’athair am pleann aige, thosaidh e’mach leis am Pìoball Naomhtha ’nn a-staigh an toigh. Bha e ‘lèamh a-muigh as am Pìoball Naomhtha nuair a bha mhaid nas bhige. Nuair a fhuair mhaid nas mhoire bha mhaid ‘lèamh a-muigh as am Pìoball Naomhtha ‘gus thosaidh mhaid do phaidir ann.

Le Ánna Nic Ìomhair Mhic Eanruig.