Salmadair gun Speuclan – Salmadair gun Glainne-Shúilean

Tha sgeul innteannaich – bha sin roimh m’ àm. Chualaidh mi mu Salmadair àm amhàin agus dh’éirich e shuas agus thosaidh e’mach òran ceòl salm – chan eil fhios agam ma bhith sgeul fìor no mì-cheart – ach thánaig an sgeul ri linn shìos an Eaglais. Dubhairt e’mach: “Tha solas seo duibhrich, cha faicinn mi, mar dh’fhàg mi mo speuclanan dachaigh.” Agus thosaidh ead ‘ceòl sin a-mach. “A-nis a chairdean mhath, cha tuigsinn daoibh mi, chan eil mi faicinn nan facail seo.” – Agus rinn ead ceòl guthan sin aca. Fhuair e ’s thánaig fearg mór aige ‘gus dhubhairt e: “Chan eil mi faicinn seo ’nis, tha Dòmhnall Dubh leibh.” Agus rinn ead ceòl as sin cuideachd. Bha sin a-staigh an Eaglais amhàin sa Cunndaidh no Tìr Uí Mhórdha, Caraliana Tuath.

Le Marta Nic Leòid.