Stocainnean Daoimean

(I)
Hò hi rum, chunna mis’ a-raoir thu
Hò hi rum, chunna mis’ a-raoir thu
Hò hi rum, chunna mis’ a-raoir thu
A’ dìreadh an staidhir as a’ “Rioghal.”

Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
hiddle haddle i haddle ò-rum.

(II)
Hò hai-rum, stocainnean daoimean
Hò hai-rum, stocainnean daoimean
Hò hai-rum, stocainnean daoimean
‘S iad bhiodh grinn ann a’ “Latharna”.

Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
hiddle haddle i haddle ò-rum.

(III)
O hù ach cha ghabhainn an t-Ùigeach
O hù ach cha ghabhainn an t-Ùigeach
O hù ach cha ghabhainn an t-Ùigeach
Cha dèan e càil ach rùdhadh na mòine.

Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
hiddle haddle i haddle ò-rum.

(IV)
O hioram, cha ghabhainn a’ Siarach
O hioram, cha ghabhainn a’ Siarach
O hioram, cha ghabhainn a’ Siarach
Cha dèan e càil ach biathadh nan òisgean.

Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
hiddle haddle i haddle ò-rum.

(V)
Hò hai-rum, stocainnean daoimean
Hò hai-rum, stocainnean daoimean
Hò hai-rum, stocainnean daoimean
‘S iad bhiodh grinn ann a’ “Latharna”.

Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
hiddle haddle i haddle ò-rum.

Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
Ho hi-rum hiddle haddle i rum
hiddle haddle i haddle ò-rum.

Le Iain Mac Mathghamhuinn.

(Sgríobh e sin so nuair a thánaig e gu Minneasóta ’nam Machairean Móra mu’n eadar 1905 no 1906 gu 1910an b’fheudar. ‘S craic-òran mu’n na daoin’ eile air Leòdhais.)