Ailean Mac Corcadail (1798 gu Gun fhios)

Rugamh agus tógamh e san Árra-Gháidheal sa Màrt 1798. Bha e ’staigh san Eaglais Cléirich o dhùthchais, ach nuair a chuaidh e gu Caraliana Tuath nuair a bha e nas òige, dh’fhàg e’muigh as eaglais sin agus chuaidh e chun gu h-Eaglais nam Meathodach san Gleann Gàidheal, agus bha ceannard an-mhor agus an-mhath e hé ’nn cuideachd! Bh’ e làidir an aghaidh tràilleachd agus dh’obair e do fhaigh na saor tràillean chun gu saorsa chun gu tuath.