Dubhghall Mac Creamhainn (1752 gu 1821)

Rugamh e air Eilean Aráinn air 15mh Céitean 1752. Bh’ e leis na saighdearan dhearga ri linn Cogamh Saorsa na h-Aimearaga (1775 gu 1783), ach eadar 1781 gu 1783 gu h-áiridh. Bha ministear mhath Gàidhealach e fhé. As dheidh an cogamh so, chaidh sluagh fir Gàidheal chun gu Dubhghall mar dh’iarr ead ministearan leis Gáilic aca. Dh’fhan e ‘nn sa Gleann Gàidheal, Caraliana Tuath eadar 1783 gu 1790. Dh’iarr e do fhaigh postamh ri cheile leis Seonaid Ní Dhoibín, ach char robh i ‘nn an trom-ghaol leis Dubhghall. Dh’fhàg e ‘muigh as Gleann Gàidheal mar sin agus dh’fhill e chun dachaigh gu h-Aráinn annsin sa 1790.

Tha seannchas beò sa Caraliana Tuath a’ shiubhail e bàs le làmh fhé ‘gus le croidhe bristeamh nuair a dh’fhoghluim e mu’n am bainis na Seonaid Ní Dhoibín gu fear eile sa 1795. Ach cha rabh sin ceart! Shiubhail e bàs air am fharraige air 22mh Màrt 1821 nuair a rinn e turas eadar Aráinn gu Grianag. Sgríobh e searmoin an-mhath as Gáilic Aráinn ann sa Caraliana Tuath. Sgríobh e:

Searmoin Chuaidh a liobhairt aig an Mòin Raft ‘s
Searmoin a Chuaidh a liobhairt aig an Mòin Raft air a Fhicheada latha do cheud mhios do’n Fhoghmhar 1790.