Àm gun Bhaisdidh – Linn gun Bhaisdidh (1865 gu 1882)

Cha rabh pàistean le Baistidh san Eaglais Sràid-Fhada, Gleann Gàidheal, Caraliana Tuath ri linn bliadhnichean so. Bha sin mar fhuair gach aon fear òga bàis aig sabaid an aghaidh na h-Angloisigh no Anglaich sa Cogamh na Stáidean eadar 1861 gu 1865. Bhuaidh nan Anglaich an cogamh fada fuilteach, ach chuir na Gàidheal comhaireachd an-mhath agus dochreidsinn an aghaidh an ionnsaigh mhor as Sasuinn Nuadh agus na Stàidean Aonaichte ‘muigh as a tuath agus as am fharraige cuideachd. Bha sin an sgrios uile-mhor air nam muinntear Gàidhealach agus air na Gàidheal Caraliana cuideachd gun teagamh.