Sean-Tràillean na h-Eaglais

Thánaig na Sean-Tràillean agus Daoine Guirme gu h-Eaglais Cléirich, agus rinn ead suidhean aca shuas na staidre san àite tràillean. Bha sin an sgeul gu 1970an nuair a dh’fhàg na Daoine Guirme’muigh as an Eaglais seo.

Le Teàrlach mac Seumas Mac Chaluim.