An Cù ‘gus am Paidrichean

San àm amhàin nuair a bha Iain mac Phàdruig ‘g cainnt mu paidrichean agus aig paidir gach oidhche ’s gach latha chun luchd Gàidhealach a-staigh Halla h-Eaglaise, chuir Iain mac Phàdruig ceist chun am buachaill beag sa muinntear: “Gu dé facal deireannach a-mach as dh’athair gach oidhche roimh a téidh u sa cadal a mhic?” Dh’fhreagair am buachaill: “Cuir a-mach an cù!”

Le Seumas Ruairidh Mac Coinnich.