Sgeul Seumas mac Iain mhic Phàdruig

Thánaig Urramach Seumas mac Iain mhic Phàdruig a-muigh as Tìr na Coilltean chun gu Gleann Gàidheal do’n obair san Eaglais so sa bhliadhain 1857. Char mhath na daoin’ áite e fhé ’s a toiseachd mar bha fear fiadhain garbh uabhasach e fhé mar rinn e sgairt a-mach an aghaidh tràilleachd gun sos eadar 1857 gu 1865. Sa bliadhain 1865, chuaidh e air an ruith a-muigh as riaghaltas Deas, agus fhuair e gu Tuath. Chall e n-oifig Eaglais aige nuair a rinne e sin – chuaidh e air an ruith. Dh’fhill e gu Gleann Gàidheal air ais a-rithist as dheidh an cogamh, agus dh’obair e leis na riaghaltas cruadh-uabhasach sa bhaile mór Bhasantúin, agus dheun e sin mar bha fear fiadhain garbh uabhasach e fhé gun teagamh.

Le Eòin mac Iain ‘ic Eáin Mac Gille-Phádruig.