Aonghas nan Corc agus an Aire-chladh

Raghnall Dubh: Bha e na thuathanach sa Cheapaich ris an abradh iad Aonghas nan Corc agus bha an cladh…bha an cladh làimh ris goirid bhon taigh.

Caluim Iain: Seadh.

Raghnall Dubh: Agus chaochail mac dha agus bha an uair sin bha an cladh ann, duine mu deireadh chaidh a thìodlacadh, dh’fheumadh a bhith fuireach an cladh ga aire ris. Agus thuirt e nach biodh…nach chuireadh airsan agus a’ bhodhaig aig Cill Mhoire agus dh’fhosgail iad cladh ùr ’s thìolachadh e a mhac sin mar sin an toiseach aig cladh Àrasaig an-diugh.

Caluim Iain: Seadh, dìreach.

(Seo agallamh eadar Raghnall Dubh mac Eòghain Mac Gilleathain (1880 gu 1960) agus Caluim Iain Mac Gilleathain (1915 gu 1960) agus bh’ iad ‘cainnt mu’n Aonghas nan Corc. N’ uair a chaoidh do mhac aig Aonghas shuas gu Dhia Mhór, dh’fhan Aonghas suas leis an corp do mhac airson oidhche ’n deadhaidh a chaoidh do mhac shìos fo thalamh. ‘S sean traidisiúin sin annseo.)