Aonghus Mac Dhiarmaid (1757 gu 1827)

Rugamh ‘s tógamh e air Ìle no Eilean Chaluim Cille. Chuaidh e gu Gleann Gàidheal sa bhliadhain 1793. Nuair a fhuair e ‘nnso thosaidh e ‘g obair am ministear Gàidheal in aice le muinntear Gàidhealach ann. Bha e charaid mór leis Cailean Mac Loingsich, agus thosaidh ead Eaglais nuadh Gàidhealach ri chéile sa 1803. Bha na tuismitheoirean nan Aonghus as Aráinn o dhùthchais. Chuir Aonghus ‘s Cailean sabaid an-mhor ‘s an-fíochmhar an aghaidh na Dùsgadhran ann eadar 1801 go 1803. Chuir na Dùsgadhran e – Aonghus – a-muigh as an Eaglais sa 1803, agus chuaidh e ri cheile le Cailean Mac Liongsich as dheidh sin ann. Fhuair e bàs air 1mh Giblean 1827.