Biadh ’s Bàrr na Talmhainn

Dh’fhàs na Gàidheal biadh, bàrr na talmhainn ’s bathair-aimh sa Caraliana Tuath. Dh’fhàs ead Rìs, Tobac, Buntàtan, Meála, Ime, Muc-fheoil, Cainb no Còrcach. Rinn ead Craiceann na h-Ainmithean, Feoil-Bà ’s Tarbhan in aice leis Leasganan, Céir-Chluaise, Teàrr, Flùr, Tairbheirt, Sìoltan Canach, Canach, Arbhar ’s Arbhar Daoine Dhùthchais agus gach aon adhmad le làmhan aca.

Le Dòmhnall mac Iain ‘ic Phádruig Dòmhnullach.