Saor-Feurach nam Mucan

Cha robh dlighean tuaim nuair a fhuair m’athair gu mo mhàthair, agus chuaidh nam bà ‘gus nam mucan saor air an talamh. Chuir ead am marc air cluasan nam mucan agus nam bà, ‘gus chuir ead brannd no marcach eile air nam bà. Ach chan eil fhios agam dé dhean ead sin. Chonnaig mi nuair a bha m’athair ‘obair air cluasan nam mucan. Dh’obair e leis sgian làidir ’s geur aige. Agus chuir e dhà marcach ann. Dhean ead sin mar dh’iarr fhios aca ach aon bò ‘gus muc le sin amhàin.

Le Dòmhnall mac Dòmhnull Dòmhnullach.