Siubhail-Bhàis gu Lunnainn (Sultain 1651 gu Céitean 1652)

As déidh bhristeamh na Gaill an aghaidh na Gáidheal sa Chath Ceithir Airm no Cath Bhocheastair air an 3mh Sultaine 1651, ghabháil na Gaill mu deich mìle (10,000) saighdear Gáidhealach agu. Bha na Gaill ró-chruaidh an aghaidh air na Ciomaich-Cogaidh Gáidhealach ann gun teagamh.

Chuir ead mìle (1,000) Ciomach-Cogadh gu tràilleachd aig obair uabhasach air nan frògagaiche san Shasuinn an Ear, agus chuir ead mìle cúig ciad (1,500) Ciomach-Cogadh chun aig obair uabhasach san tobraichean òir sa Gini. Chuir riaghaltas Gallda seachd mìle cúig ciad (7,500) saighdear eile chun gu tràilleachd air nan Eileanan Gréine ‘gus air Dùthaich nan Craobh cuideachd. Fhuair na Ciomaich-Cogaidh gu Talamh na Ghlaise, Achaidh an Iubhair agus nan Eileanan Gréin’ eadar Samhainn 1651 gu Céitean 1652. Cha rabh ead abálta do’n fhill abhaile gu h-Albainn agus an Gáidhealtachd air ais a-rithist.